Bildeleringen SA

Innhold

På disse sidene finner du gjeldende vedtekter for Bildeleringen SA, samt gjeldende Bilbrukskontrakt. Vedtektene vedtas på andelseiermøte med 3/4 flertall. Bilbrukskontrakten kan endres av styret med simpelt flertall, men legges også frem på andelseiermøtet for vedtak.

Vedtektene og bilbrukskontrakten er hostet på GitHub. Hvis du besøker selve GitHub-prosjektet, kan du følge endringer på dokumentene tilbake i tid. Dette kan også bli en måte å foreslå vedtektsendringer på en mer transparent måte.

På prosjektsidene på GitHub kan du følge endringer i vedtektene fra år til år:
Bildeleringen/vedtekter_og_kontrakt